banner web thay nhot
top-banner-3-ver-2
 Nozz Cata-P2-3-01-20140721-14075279
 • icon PHỤ TÙNG YAMAHA
 • icon PHỤ TÙNG HONDA
 • icon PHỤ TÙNG SUZUKI

 • Dầu nhớt Yamalube +

   Dầu nhớt Yamalube  Mã Sản Phẩm   Tên Sản Phẩm  Loại Xe  Giá tiền(VND)
     907-93AV4-07-00  - Dầu nhớt 0.8L cho xe tay Ga  Mio, Nouvo  82,000
     907-93AV4-08-00  - Dầu nhớt 1L cho xe tay Ga  Cuxi, Nozza, Bw's  92,000
     907-93AV4-09-00  - Dầu nhớt 4 thì Yamalube (0.8L)  Sirius, Jupiter, Exciter,Taurus,Gravita,  JupiterFi  72,000
     907-93AV4-10-00  - Dầu nhớt 4 thì Yamalube (1.0L)  Exciter ( hand clutch), Lexam  82,000
 • Bộ Má Phanh +

   

   Bộ Má Phanh Điã  Mã Sản Phẩm  Tên Sản Phẩm  Loại Xe  Giá Tiền (VND)
     5HVW00450000  Má phanh điã trước  Jupiter,Gravita (2 piston),Exciter 2011,Nouvo, Jupiter Fi (2 piston)  103,000
   5YPF58050100  Má phanh điã trước  Sirius , Exciter, Nouvo LX   150,000
   5D9F58050100  Má phanh điã trước  Taurus, Lexam, Mio (Clasico,Untimo), Nouvo Lx, Gravitar (  1piston), Jupiter Fi (1 piston)  159,000
   55PW00460000  Má phanh điã trước  Exciter 2011  173,000
   3C1F58051000  Má phanh điã trước  Exciter 2011, Luvias, Noza, Nouvo Sx  160,000
   5SUW00451000  Má phanh điã trước  Cuxi

   189,000

   

   

   Bộ Má Phanh Sau  Mã Sản Phẩm  Tên Sản Phẩm  Loại Xe  Giá Tiền  (VND)
     TPF530K0100  Má phanh  sau  Sirius 5HU,Jupiter V  68,000
     5VDF530K0000  Má phanh  sau  Mio, Nouvo, Nouvo Lx, Nouvo Sx  54,000
     1S9F530K0000  Má phanh  sau  Sirius ( 2006 - 2012 ). Exciter, Ex2011,  Lexam,  Luvias, Nozza  67,000
     16SF530K0000  Má phanh  sau  Taurus, Gravita, Jupiter Fi  65,000
     5FHXF5330000  Má phanh  sau  Cuxi  170,000

   

 • Lọc gió +

   Lọc gió  Mã Sản Phẩm  Tên Sản Phẩm  Loại Xe  Giá Tiền (VND)
   5TNE44510000  Lọc gió  Sirius (2006 - 2012), Jupiter V,Mx, Jupiter Gravita  49,000
   16SE44501000  Lọc gió  Taurus, Gravita 31C  42,000
   5YPE44500000  Lọc gió  Exciter  60,000
   1S7E44500000  Lọc gió  Exciter 11  84,000
   2B5E44510000  Lọc gió  Nouvo  30,000
   4D0E4450000  Lọc gió  Mio Classico, Mio ultimo  51,000
   5P1E44510000  Lọc gió  Nouvo Lx  51,000
   44SE44510000  Lọc gió  Luvias  63,000
   5SKE44510000  Lọc gió  Cuxi  62,000
   1DRE44500000  Lọc gió  Noza  62,000
   1DBE44510000  Lọc gió  Nouvo Sx  60,000
   1PBE44500000  Lọc gió  Jupiter Fi  78,000
 • Nhông xe +

   Nhông trước  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe  Giá Tiền (VND)
   938221506900  Nhông Trước  Sirius 2006->,Jupiter(V, Mx, Gravita)  30,000
   938221581100  Nhông Trước  Exciter  37,000
   938121581600  Nhông Trước  Taurus  37,000
   938121581900  Nhông Trước  Lexam  37,000
   938221404300  Nhông Trước  Exciter  203,000
   938121481800  Nhông Trước  Gavita  37,000
   1PBE74510000  Nhông Trước  Jupiter FI  26,000
   Nhông sau  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe  Giá Tiền (VND)
   5VTF54360000  Nhông Sau  Jupiter(V, Mx, Gavita)  90,000
   5C6F54350000  Nhông Sau  Sirius 2006->  90,000
   1S9F54390000  Nhông Sau  Exciter  95,000
   16SF54410000  Nhông Sau  Taurus  90,000
   15CF54360000  Nhông Sau  Lexam  74,000
   55PF54380000  Nhông Sau  Exciter 2011  95,000
   31CF54380000  Nhông Sau  Gavita  85,000
   1PBF54410000  Nhông Sau  Jupiter FI  82,000
 • Xích tải +

   Xích Tải  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loai Xe   Giá Tiền( VND)
   945689310400  Xích Tải   Jupiter(V, Mx, Gavita)  95,000
   945689309800  Xích Tải   Sirius 2006->  95,000
   945689311200  Xích Tải   Exciter, Exciter2011  95,000
   94568C510700  Xích Tải   Taurus  90,000
   94568C510600  Xích Tải   Gavita, lexam  95,000
   94568E110700  Xích Tải   Jupiter Fi  98,000
 • Dây Curoa +

   Dây cu roa (dây đai)  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe  Giá Tiền( VND)
   
   
   
   
   
   5TLE76410100  Dây cu roa  Mio, Nouvo  273,000
   15C176410000  Dây cu roa  Lexam  588,000
   5P0E76410000  Dây cu roa  Nouvo Lx  294,000
   1DWE76410000  Dây cu roa  Cuxi  373,000
   52BE764100000  Dây cu roa  Noza  368,000
    33SE76410000  Dây cu roa  Luvias  404,000
 • Bóng đèn +

   Bóng đèn pha  Mã sản phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe   Giá Tiền(VND) 
   2JHH4314V000   Bóng pha  Jupiter V,Ju M2005, Nouvo  26,000
   5B9H43140000  Bóng pha  Sirius 5C6, Ju gavita, Exciter, Lexam, Gravita, Mio, Luvias, Nouvo Lx, Noza  95,000
   5PBH43140000  Bóng pha  Taurus  78,000
   5B9H43130000  Bóng pha  Cux  
   1DBH43140000  Bóng pha  Nouvo Sx  280,000
   5B9H43141000  Bóng pha  Jupiter Fi  95,000
   Bóng đèn hậu  Mã sản phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe  Giá tiền(VND) 
   5VTH47140000  Bóng hậu   All Model  13,000
   4ACH47140000  Bóng hậu  Sirius 2006, Ju (Mx,gravita), Taurus,  Exciter 2011, Gravita, Mio, Luvias,  Noza  13,000
   5YPH47140000  Bóng hậu  Exciter, Jupiter Fi  34,000
   5LWH47140000  Bóng hậu  Nouvo Lx  37,000
   1DWH47140000  Bóng hậu  Cuxi  
 • Gương chiếu hậu +

   Gương trái  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe   Giá Tiền(VND) 
     16SF62800000  Gương trái   Taurus  37,000
   2S0F62800000  Gương trái   Jupiter Mx, Jupiter gravita  51,000
   3S4F62800000  Gương trái   Sirius, Nouvo Lx, Nouvo Sx  37,000
   4D1F62800000  Gương trái   Mio clasico  60,000
   5VTF62800000  Gương trái   Jupiter  57,000
   5VDF62800000  Gương trái   Mio, Nouvo  60,000
   31CF62800000  Gương trái   Gravita,JupiterFi  42,000
   1DWF62800000  Gương trái   Cuxi  38,000
   1DRF62800000  Gương trái   Noza  63,000
   Gương phải  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loai Xe   Giá Tiền(VND) 
     16SF62900000  Gương trái   Taurus  37,000
   2S0F62900000  Gương trái   Jupiter Mx, Jupiter gravita  51,000
   3S4F62900000  Gương trái   Sirius, Nouvo Lx, Nouvo Sx  37,000
   4D1F62900000  Gương trái   Mio clasico  60,000
   5VTF62900000  Gương trái   Jupiter  57,000
   5VDF62900000  Gương trái   Mio, Nouvo  60,000
   31CF62900000  Gương trái   Gravita,JupiterFi  42,000
   1DWF62900000  Gương trái   Cuxi  38,000
   1DRF62900000  Gương trái   Noza  63,000
 • Bugi +

   Bugi  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loai Xe   Giá Tiền ( VND)
     947010025400  Bugi  Mio  37,000
     947010025600  Bugi  Sirius, Jupiter  (V,Mx,Gravita),Gravita  37,000
     947000086700  Bugi  Exciter, Exciter2011  37,000
     947010036600  Bugi  Nouvo, Cuxi  37,000
     947000088200  Bugi  Nouvo Lx  42,000
     947010038100  Bugi  Luvias  79,000
     947000085700  Bugi  Noza  37,000
 • Bộ acqui +

   Bộ ắc quy  Mã sản Phẩm  Tên sản phẩm  Loại Xe   Giá Tiền (VND)
     5HUWH2110000  Ắc quy  Taurus  282,000
     5HUWH2111000  Ắc quy  Sirius, Jupiter, Exciter ,  Mio 5WP  257,000
     5VDWH2110000  Ắc quy  Nouvo  323,000
     4D1H21000000  Ắc quy  Exciter 2011, Lexam, Nouvo Lx,  Luvias, Nouvo Sx, Mio 4D1  307,000
     5HKH21002000  Ắc quy  Cuxi  900,000
     1DRH21000000  Ắc quy  Noza  980,000
     1FCH21000000  Ắc quy   Jupiter Fi  293,000
 • Săm, Lốp xe +

  Lốp trước  Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loai Xe Giá Tiền( VND)
     5B9F510S0900   Lốp trước(Y-teq)  Jupiter V  260,000
     941071781400  Lốp trước  Jupiter V, Jupiter Fi  285,000
     941071784300  Lốp  trước  Exciter 2011  440,000
     941071480300  Lốp  trước  Mio  290,000
     941071680700  Lốp  trước   Nouvo  385,000
     941071681300  Lốp  trước   Nouvo Lx  500,000
     941091080400  Lốp  trước   Cuxi  315,000
     941091280500  Lốp  trước   Noza  368,000
     941071682100   Lốp  trước   Nouvo Sx  390,000
  Lốp sau      Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại Xe Giá Tiền( VND)
     5B9F510K0900  Lốp sau(Y-teq)  Jupiter V  325,000
     941081781300  Lốp sau  Jupiter V,Jupiter Fi  360,000
     941101780800  Lốp sau  Exciter 2011  600,000
     941081480300  Lốp sau  Mio, Luvias  330,000
     941081680500  Lốp sau  Nouvo  440,000
     941081681300  Lốp sau  Nouvo Lx  570,000
     941091080400  Lốp sau  Cuxi  315,000
     941091280600  Lốp sau  Noza  394,000
     941081681500   Lốp sau  Nouvo Sx  467,000
  Săm trước Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại Xe Giá Tiền( VND)
     942221780100   Săm trước

   Sirius, Jupiter, Taurus Lexam, Gravita, Jupiter Fi

   70,000
     942071480300  Săm trước  Mio,Luvias  80,000
     942071680300  Săm trước  Nouvo  80,000
  Săm sau Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại Xe  Giá Tiền( VND)
    942251780200  Săm sau

   Sirius, Jupiter,Exciter, Taurus,Lexam,  Gravita, Jupiter Fi

   70,000
    942081480300  Săm sau  Mio  80,000
    942081680300  Săm sau  Nouvo  80,000
    942091480300  Săm sau  Luvias  80,000
 • 1

 • BÌNH ĐIỆN +

   
  Bình điện 
  (Giá đã bao gồm thuế VAT)
  Mã sản phẩm
  Loại xe
  Giá đề xuất(VNĐ) Bảo hành

  31500-KRS-901 Super Dream, Wave Alpha 270.600 6 tháng
  31500-K03-V01 Wave S, RS 110 266.200 6 tháng
  31500-GBG-B22 Ắc qui nước cho Dream, Future 293.700 6 tháng
  31500-KWW-B21 Vision 323.400 6 tháng
  31500-KPH-B31 Air Blade, Click, Wave, Future Neo 326.040 6 tháng
  31500-KTM-971 Future X 326.480 6 tháng
  31500-K01-901 Air Blade 125, Lead 125 603.900 6 tháng
  31500-KWN-871 Lead 110, PCX 1.202.850 2 tháng
  31500-KY4-905 Spacy 1.734.040 6 tháng
  31500-KW3-677 SH 125, 150 2.314.620 2 tháng

   

  Cách nhận biết thông tin ghi trên bình ắc quy nước:

   

  • Tại mặt trước bình điện có biểu tượng Lôgô cánh chim Honda   
  • Góc dưới bên trái có dòng chữ "Made in Vietnam"    
  • Trên nóc bình có dập chìm Ngày Tháng Năm sản xuất    

    

   Cách nhận biết thông tin ghi trên bình ắc quy khô


   

 • 1

 • NHÔNG +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

  05032013101515.jpg

  27511-09G00V002 Nhông trước Shogun, Axelo, Xbike, Revo 25.000 VNĐ
  27511-41340-000 Nhông trước EN, GZ 82.000 VNĐ
  27511-26400V000 Nhông trước Viva 25.000 VNĐ
  64511-07H00V000 Nhông tải sau Revo 84.000 VNĐ
  64511-10J00V000 Nhông tải sau Axelo 95.000 VNĐ
  64511-16H10V000 Nhông tải sau Xbike 61.000 VNĐ
  64511-25H00-000 Nhông tải sau GZ 171.000 VNĐ
  64511-26H00-000 Nhông tải sau EN 239.000 VNĐ
  64511-354B0V000 Nhông tải sau Viva, Revo 82,000 VNĐ
 • LỌC GIÓ +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

  04022013113100.jpg

  13780-09G00V000 Lọc gió Axelo, Revo, Shogun, Xbike 39,000
  13780-13H01-000 Lọc gió Hayate 173,000
  13780-13H10-000 Lọc gió Hayate SS 272,000
  13780-13HA0-000 Lọc gió Hayate SS, Hayate SS FI 186,000
  13780-25H00-000 Lọc gió GZ 154,000
  13780-34F50-000 Lọc gió Amity 64,000
  13780-34H00-000 Lọc gió UA 147,000
  13780-41HA0-000 Lọc gió Skydrive 139,00
  13781-30D00-000 Lọc gió Viva 59,000
 • Lọc nhớt +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

  04022013085251.png

  16510-16H11-000 Lọc nhớt Axelo, Xbike 63.000 VNĐ
  16510-45H30V000 Lọc nhớt Viva, Revo, Hayate. Skydrive, Shogun 26.000 VNĐ
  16510H05240H000 Lọc nhớt EN150/ GZ 60.000 VNĐ
  16510-05240-000 Lọc nhớt UA 57.000 VNĐ
  16510D05240H000 Lọc nhớt Amity 56.000 VNĐ
 • Sên tải +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

  04022013120239.jpg

  27600-16H10V116 Sên EN 158.000 VNĐ
  27600-16H70V100 Sên Xbike 73.000 VNĐ
  27600-20910V100 Sên Shogun 73.000 VNĐ
  27600-20910V102 Sên Revo 73.000 VNĐ
  27600-29B30-130 Sên GZ 249.000 VNĐ
  27600-46412V098 Sên Viva 73.000 VNĐ
 • Dây đai +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

   

  04022013134816.jpg

  27601-34H01-000 Dây đai UA 504.000 VNĐ
  27601-46F00-000 Dây đai Amity 422.000 VNĐ
  27601-46G10V000 Dây đai Hayate 409.000 VNĐ
  27601-46G20V000 Dây đai Hayate SS 416.000 VNĐ
 • Bugi +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

   

  04022013113954.jpg

  09482-00568-000 Bugi Revo, Shogin, Xbike, Viva, Axelo 57.000 VNĐ
  09482-00528-000 Bugi EN, GZ 173.000 VNĐ
  09482-00516-000 Bugi Amity 177.000 VNĐ
 • Dây Contemet +

  Hình ảnhMã phụ kiệnTênLoại xeGiá

  04022013111916.jpg

  34910-09G50V000 Dây contemet Viva, Revo 49.000 VNĐ
  34910-09G60V000 Dây contemet Viva, Revo 48.000 VNĐ
  34910-41H20V000 Dây contemet Skydrive, Axelo 138.000 VNĐ
  34910-20G30V000 Dây contemet Xbike, Shogun 65.000 VNĐ
  34910-25H00-000 Dây contemet GZ 112.000 VNĐ
  34910-13H10V000 Dây contemet Hayate 109.000 VNĐ
  34910-13HB0V000 Dây contemet Hayate SS 111.000 VNĐ
  34910-34F00V000 Dây contemet Amity 42.000 VNĐ
 • 1

Honda Việt Nam giới thiệu VISION hoàn toàn mới

-       Kiểu dáng tinh tế, kết hợp giữa các yếu tố “tiêu chuẩn” và “cao cấp”

-       Tiết kiệm nhiên liệu tương đương các dòng xe số, khả năng tiết

kiệm nhiên liệu vượt trội với động cơ thông minh thế hệ mới eSP

VISION, mẫu xe ga toàn cầu dành cho các nước phát triển và đang phát triển, lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2011 với mức giá hợp lý góp phần đẩy mạnh thị trường xe tay ga vốn đang tăng trưởng nhanh chóng.

Với thiết kế thân thiện và tinh tế, được trang bị động cơ 110cc, hệ thống phun xăng điện tử PGM – FI, làm mát bằng không khí cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, vận hành êm ái, tiện ích vượt trội, VISION đã trở thành mẫu xe tay ga tiêu chuẩn thế hệ mới được đông đảo khách hàng ưa chuộng.

Tính đến nay, VISION đã trải qua nhiều lần cải tiến, thay đổi nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2011, đã có 557.500 chiếc xe VISION đến tay khách hàng.

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe VISION hoàn toàn mới với nhiều thay đổi về mặt thiết kế và công nghệ. Mẫu xe VISION được HVN giới thiệu ra thị trường lần này là sự đổi mới hoàn toàn cả về công nghệ lẫn thiết kế nhằm nâng cao hơn nữa sự tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu.

 1. 1.   Tiết kiệm nhiên liệu số một trong các dòng xe cùng loại, tương đương dòng xe số

Bên cạnh khả năng vận hành đã được đánh giá cao, VISION hoàn toàn mới còn đạt mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong dòng xe cùng loại, chỉ tương đương với xe số nhờ những cải tiến về công nghệ.

Điểm nhấn công nghệ của VISION mới chính là việc áp dụng động cơ thông minh thế hệ mới eSP - có dung tích xy lanh 110cc, cơ chế làm mát bằng không khí. Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ eSP 110 cc. eSP (Enhanced Smart Power) vốn là động cơ dành cho xe tay ga cao cấp của Honda, được áp dụng những công nghệ hàng đầu giúp tăng cường khả năng vận hành,  thân thiện với môi trường.

Bieu_do_nhien_lieu-01.jpg

Với động cơ eSP hoàn toàn mới 4 kỳ, 110cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất: hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling stop, công nghệ giảm thiểu ma sát, khả năng đốt cháy hoàn hảo giúp VISION mới trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn êm ái, thân thiện môi trường, có khả năng tiết kiệm đến 29% (*) so với phiên bản trước (không được trang bị eSP và hệ thống ngắt động cơ tạm thời).

(*) Theo số liệu nghiên cứu nội bộ của Honda

Với việc giới thiệu mẫu xe VISION lần này, đến nay Honda Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ eSP trên toàn bộ các mẫu xe tay ga của mình, bao gồm SH, PCX, Sh mode, Air Blade, LEAD & VISION.

 1. 2.   Thiết kế tinh tế, kết hợp giữa yếu tố “tiêu chuẩn” và “cao cấp”

VISION hoàn toàn mới hướng đến thiết kế tinh tế và thân thiện trong khi vẫn trung thành với kiểu dáng của một chiếc xe tay ga tiêu chuẩn với những điểm chính sau:

 + Bề mặt được cấu tạo bởi những hình khối và điểm nhấn sắc sảo, sống động

 + Kích thước tổng thể hài hòa, cân đối mang đến tư thế lái đẹp và thoải mái.

Thanh_lich-Bac.jpg

Trong khi vẫn đảm bảo độ bền và chắc chắn của khung xe, VISION mới được điều chỉnh toàn bộ cấu trúc đường ống khung để giảm bớt trọng lượng xe khoảng 3kg so với mẫu xe hiện tại, góp phần nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như khả năng vận hành và điều khiển của xe. Độ cao yên xe cũng giảm xuống khoảng 10mm so với mẫu xe hiện tại, sàn để chân  mở rộng hơn, mang lại tư thế thoải mái khi dừng xe hoặc lái xe.

Thiết kế phía trước hiện đại với những đường khối ba chiều ấn tượng và sắc nét kết hợp cùng cụm đèn pha và đèn xi-nhan có thấu kính trong suốt cho khả năng chiếu sáng mạnh, mang lại vẻ ngoài hiện đại và năng động.

Thiết kế phía sau ấn tượng với cụm đèn sau & đèn xi nhan được thiết kế liền khối, nổi bật, mang lại cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn cho xe.

 1. 3.   Tiện ích vượt trội, đáp ứng tối đa nhu cầu hàng ngày

Bên cạnh thiết kế thanh lịch, VISION mới còn mang đến cho người lái nhiều tiện ích hướng tới sự thoải mái và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ổ khóa có thiết kế hiện đại 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên - tăng tính an toàn, dễ sử dụng và chống rỉ sét hiệu quả. Việc mở yên trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết khi công tắc mở được tích hợp ngay bên cạnh ổ khóa chính.

Không gian chứa đồ dưới yên xe rộng rãi, có thể chứa được 01 mũ bảo hiểm cả đầu (hoặc 02 mũ nửa đầu) và nhiều vật dụng cá nhân khác.

 

Xe VISION mới được giới thiệu ra thị trường với 02 phiên bản: Phiên bản Thanh lịch với các màu Đen, Bạc, Xám và phiên bản Thời trang Trắng, Xanh, Đỏ với giá bán lẻ đề xuất là 29.990.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).

Honda Việt Nam áp dụng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km cùng 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí cho mẫu xe VISION. Xe sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 11 tháng 10 năm 2014.

 

Cùng với việc ra mắt mẫu xe VISION hoàn toàn mới, Honda Việt Nam đã thực hiện việc áp dụng đồng bộ động cơ thế hệ mới eSP trên toàn bộ các mẫu xe tay ga của mình. Honda Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất cho các dòng xe máy nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

01_Still_Banner_940x250px-01.jpg

TIN MỚI

load more hold SHIFT key to load all load all

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • 1